Naše sdružení

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy sdružuje v současné době 19 organizací, pracujících s dětmi a mládeží.

Atleti v Akci

Bobříkov z.s.

Dva ušáci.cz

E.V.A. o.s.

Chmelnický dětský klub

Informační centrum oddílů a klubů o.s.

Jules a Jim

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Kondor – Modřanská Trojka

Kondor – Skupina Čtrnáctka

Modré lvíče o.s.

Občanské sdružení Děti bez hranic

Pražská krajská rada Asociace TOM

Pražská organizace Pionýra

Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK

Rodinný klub Setkávání

Sdružení turistických a tábornických oddílů

Zlatá kotva

Chcete rozšířit naše řady?

Máte-li zájem vstoupit do naší krajské rady, stačí si stáhnout přihlášku, vyplnit ji a buď zaslat poštou na adresu Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1 nebo ji předat po telefonické nebo emailové domluvě některému z členů představenstva (viz kontakty, např. v České radě dětí a mládeže je vám k dispozici Michala K. Rocmanová nebo Miroslav Jungwirth).

Přílohou přihlášky je kopie stanov s doložkou MV ČR o registraci (stačí neověřená).

Členství nových sdružení schvaluje valné shromáždění, přičemž přihlášku se stanovami je potřeba doručit nejpozději 7 dní před jeho konáním, aby projenávání členství mohlo být zařazena do programu valného shromáždění, který dle stanov musí být rozeslán členským sdružením nejpozději týden před jeho konáním.

Napsat komentář