Pozvánka na on-line XIV. Valné shromáždění RDMP

XIV. Valné shromáždění RDMP se bude vzhledem k pandemii koronaviru konat on-line
v pondělí dne 23. listopadu 2020 od 18 hodin, a to na odkaze

https://meet.google.com/tfz-qosp-htf

Na programu VS bude zejména volba Představenstva RDMP a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:

a) zpráva o činnosti RDMP a o přijetí nových členů za uplynulý rok

b) zpráva Kontrolní komise

c) představení kandidátů, způsob volby nového vedení RDMP a Kontrolní komise

d) zprávy jednotlivých zástupců spolků o činnosti jejich spolků v době koronaviru

e) zpráva z Valného shromáždění ČRDM

f) prezentace zajímavé možnosti trávení volného času https://kct.cz/elektronicka-turistika a další náměty na činnost v době koronaviru

g) různé

Přivítáme Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobné instrukce ke způsobu hlasování a materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.

Rubriky: Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na XIII. Valné shromáždění RDMP

XIII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 25. března 2019 od 17 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Hlavním bodem programu budou tentokrát dotace MŠMT* a možnost jejich čerpání.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) zpráva o přijetí nových členů
c) různé
- co vše chcete / očekáváte od RDMP?
- chceme zkusit dotace MŠMT?
- chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
- členské karty / Eyca Karty – propagace
- Vaše další nápady a připomínky

* http://www.adam.cz/clanek-2019030012-vysla-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.html

http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-krajske-dotace-pro-mladez.html

Rubriky: Pozvánky, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na XII. Valné shromáždění RDMP

XII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 22. května 2017 od 18 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Na programu VS bude zejména hlasování o přijetí nových organizací, které mají zájem se stát členy RDMP, a volba nového Představenstva a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) hlasování o přijetí nových členů
c) volba nového vedení a kontrolní komise
d) různé
- co vše chcete / očekáváte od RDMP?
- chceme zkusit dotace MŠMT?
- chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
- členské karty / Eyca Karty – propagace
- Vaše další nápady a připomínky

Přivítáme také Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobnější materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.

Rubriky: Pozvánky, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povoleny

Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017

Pro děti pestré úkoly a speciální odměny, soutěž o nejlepší čarodějnickou masku a pro všechny věkové kategorie také umělecká vystoupení, ohnivá hranice a občerstvení…

Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017

Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017

…To vše nabídne Pionýrská skupina Záře na tradičním Pálení čarodějnic 30. dubna 2017 od 15.00 hodin na hřišti ZŠ Glowackého v Praze 8 – Bohnicích.

Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017Události se podobně jako v uplynulých letech zúčastní starosta MČ Praha 8 Roman Petrus, který akci udělil i záštitu.
Akce je návštěvníkům přístupná zdarma. Děti si od 15.00 do 17.00 projdou řadu soutěžních stanovišť na téma Cesta kolem světa. Ocenění dostane každý, kdo zvládne všechny úkoly – mimořádnou odměnou letošního roku bude jojo s naším „Záříkem“. Každý, kdo přijde v čarodějnickém kostýmu, se navíc může přihlásit do soutěže Miss čarodějnice o další zajímavé ceny.

Prostor u pódia si průběžně vystřídají vystupující z Taneční školy Ivy Langerové, Mažoretky z Dětského domu Spirálu a Sportovní gymnastky ze ZŠ Hovorčovická.

Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017Pionýrská skupina Záře zve na Pálení čarodějnic 2017Oheň vzplane hned po zahájení, aby si návštěvníci mohli upéct buřty, ale čarodějnici slavnostně upálíme nově až v závěru akce (17.00) před vyhlašováním Miss Čarodějnice. K občerstvení lze až do večerních hodin využít stánek s nápoji a pochutinami.
Pálení čarodějnic je již téměř třicet let největší akcí Pionýrské skupiny Záře s návštěvností několika stovek lidí na každý ročník. Je nejen příležitostí k zábavě, ale také k pozvání rodičů a dětí k smysluplnému trávení času, které Pionýrská skupina Záře nabízí v rámci své celoroční činnosti.

Zdroj: ADAM.cz

 

Rubriky: Ze sdružení dětí a mládeže | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka: 260. výročí bitvy u Prahy – Štěrbohol 1757

Co se vám vybaví při vyslovení názvu – Bitva u Štěrbohol? Nebo pojmu Sedmiletá válka? Nic moc?

Rekonstrukce bitvy ze Sedmileté války (1756-1762)

Napřed si tedy pojďme připomenout trochu historie. Nebaví některé z vás dějepis? Ale historie, to jsou přece nejrůznější vzrušující příběhy, které se staly dříve, než můžeme pamatovat, a které si nezadají s mnoha akčními filmy. Letopočty se teď zrovna učit nemusíme. Přečtěte si, co se dělo v dnešní pražské čtvrti před 260 lety. A představte si, že jste na jeden den třeba mušketýry nebo granátníky, kteří se v bitvě dostali do těžko řešitelné situace.

Bitva u Štěrbohol 1757 - dobová rytina (Sedmiletá válka 1756-1762)6. května 2017 uplyne 260 let od bitvy u Štěrbohol.
Je to historie, kterou dnes málokdo zná. Přitom to ale nebyla žádná drobná šarvátka, ale část války, kterou můžeme bez rozpaků označit za první celosvětový konflikt.

Připomenutí bitvy se koná ve Štěrboholích v sobotu 29. dubna 2017 od 10 hodin dopoledne. Ukázky dobového vojska, soutěže pro děti, a večer pálení čarodějnic:
http://www.sterboholy.cz/novinky/260.vyroci-bitvy-u-prahy–sterbohol-a-paleni-carodejnic-2017-319/

Sedmiletá válka (1756-1762)A ta historie? Podívejte se napřed na nějakou historickou mapu, jak vypadala Evropa, hlavně Evropa střední. Zhruba tam, kde dnes leží Polsko a východní část Německa, severně od našich hranic, se rozkládalo Pruské království. Nejde říci, že by všechny evropské státy v té době byly zrovna mírumilovné, ale válečné choutky Pruska a jeho krále Fridricha II. (zvaného též Friedrich II. der Große, česky Bedřich Veliký, přezdívaný “starý Fritz”) byly opravdu veliké. Starý Fritz prý veřejně hlásal, že je potřeba napadnout každého, kdo se zrovna vyskytne okolo, a důvody případně předkládat až při vyjednávání o kapitulaci napadeného.

Bitva u Štěrbohol 1757 na dobové mapě (Sedmiletá válka 1756-1762)A tak v srpnu 1756 rozpoutal Fridrich II. první válku celosvětového rozsahu, později zvanou “sedmiletá”. Boje se rozhořely v Evropě, severní i jižní Americe, Africe, Indii a na Filipínách.
Na jaře následujícího roku podnikl Fridrich rychlý úder směřovaný do centra Čech a v květnu se jeho vojska objevila před Prahou. Rakouské vojsko, ve kterém bojovalo mnoho Čechů (Už jste se podívali na tu mapu? Viděli jste, kde se v té době rozkládala Rakouská monarchie a které všechny země obsahovala?), nebylo dobře připravené. Střet obou armád se měl odehrát východně od Prahy, kde rakouská armáda zaujala obranné postavení v oblasti mezi Vítkovem a Malešicemi. (I tady je dobré se podívat na mapu.)

Opevněné město Praha 1757 - tehdy mělo asi 40 tisíc obyvatel, a zahrnovalo vlastně jen Malou Stranu, Staré Město, Nové Město a Vyšehrad (dobová mapa Bitvy u Štěrbohol)Dne 6. května 1757 se pruská armáda blížila ku Praze přibližně od Satalic a Kbel. Kolem desáté hodiny dopolední vyrazila pruská jízda do útoku proti jízdě rakouské. První vlna byla úspěšně odražena, avšak další nápor Prusů obrátil rakouskou kavalerii na zmatený útěk. Prchající skupiny jezdců směřovaly ku Praze a ještě dále až k Benešovu.
Velení pruských vojsk se ujal osobně král Fridrich II. a zaútočil na rakouské pravé křídlo. Rakouská pěchota, nyní zbavená podpory uprchlého jezdectva, byla nucena obrátit se pod silným tlakem nepřítele na ústup.
Kolem třetí hodiny odpoledne se rakouská obrana zcela zhroutila a po chaotickém útěku se mnohým vojákům podařilo dostat pod ochranu pražských hradeb – v síle asi 40 000 mužů.

Následovalo obléhání Prahy pruskými vojsky. Proto musel Fridrich II. před Prahou zanechat velkou část své armády a ta mu potom chyběla v bitvě u Kolína 18. 6. 1757.

V bitvě u Kolína utrpěli Prusové od rakouské armády vedené generálem Daunem těžkou porážku a začali se stahovat z Čech. 20. 6. 1757 skončilo i obléhání Prahy.

Další informace:
https://www.facebook.com/bitvauprahysterboholy
http://www.praha1757.cz/

#bitvausterbohol #sedmiletavalka #Štěrboholy #praha1757

Zdroj: ADAM.cz

Rubriky: Pozvánky | Komentáře nejsou povoleny

Mafie 2017 Praha

Co to je za zvláštní pocit? Cizí, ale přece tak vlastní. Je jako déjà vu, jako ozvěny z minulého života. Nebo na tebe jde jaro? Vždyť už je březen… Počkat, březen!

Mafie je podsvětí. Síť zločinců. Zákeřní padouši, kteří si jdou v tichosti po krku. Mafie je vícedenní městská hra...

Mafie je podsvětí. Síť zločinců. Zákeřní padouši, kteří si jdou v tichosti po krku. Mafie je vícedenní městská hra…

Březen znamená začátek Mafie a tvé vnitřní hodiny jsou naprosto neomylné. Připomínají, že je opět čas zažít dobrodružství v pražských ulicích. Spřádání plánů, intriky, tiché vyčkávání a nakonec zásah do černého. Noví “nepřátelé”, ale i přátelé, noblesní prostředí, kterým pražské podsvětí dozajista je. Připrav si bílou rukavičku, nachystej převleky a natrénuj vyhledávání v Googlu. Ale hlavně se co nejdříve zaregistruj na mafiánských stránkách.

Mafie je podsvětí. Síť zločinců. Zákeřní padouši, kteří si jdou v tichosti po krku. Mafie je vícedenní městská hra...

http://mafie.podsveti.cz/registrace/ „Chlapů je mnoho, ale věrných málo. Jestli do toho půjdeš, bude to krveprolití.“
Bossové pražské mafie stojí před nelehkým rozhodnutím. Mají poslat ke dnu bývalé spojence a nechat je rybařit ve Vltavě s betonovou obuví? Vzít zase do ruky brokovnici se zkrácenou hlavní, nebo nastal čas se skrývat? I ty můžeš pomoci!
http://mafie.podsveti.cz/novinky/

Mafie opět hledá spolehlivé lidi, kteří se nebojí podnikání v rukavičkách. Jde o městskou hru, která začíná 20. března, ale bacha – registrace končí už 17. března!

http://mafie.podsveti.cz

Registrace do 12. ročníku hry Mafie – Praha jsou již otevřené a uzavřou se 17. března – to jsou dva týdny. Nic ale nenechávej na poslední chvíli, vytvořit kvalitní kartu nějaký čas trvá a hrát může jen ten, kdo ji má schválenou.

Hra začíná v pondělí 20. 3. 2017.
Registrace končí už v pátek 17. března!
http://mafie.podsveti.cz


 

Mafie je podsvětí. Síť zločinců…
…Zákeřní padouši, kteří si jdou v tichosti po krku. Kteří slídí po svých obětech. Kteří se plíží zapadlými uličkami ve strachu z napadení. Kteří jsou jako ty! Budeš číhat na své oběti. Budeš se skrývat a prchat. Lovec a štvanec v jednom. Prožiješ několik dní v kůži pražského mafiána, který umí jednat v rukavičkách…

Jak to funguje?
Mafie je vícedenní městská hra probíhající na pozadí běžného života. Každý hraje sám za sebe, každý se všemi. Na úvodním srazu ti los přivane první oběť z pomyslného kruhu hráčů. Podaří-li se ti někoho vypátrat a ulovit, získáváš jeho oběť a jdeš jí po krku namísto něj. Nikdy ale nevíš, kdo má zrovna na mušce tebe.

Co je cílem hry?
Sbírat skalpy, mafiánské kontakty a hru si užít se vším, co k ní patří.

#hra

Zdroj: ADAM.cz

Rubriky: Pozvánky, Ze sdružení dětí a mládeže | Komentáře nejsou povoleny

Dvacet let koncertu Děti dětem

Je to tak, koncert, při kterém dětem patří jeviště i hlediště, uspořádal Pionýr spolu s Nadací Dětem 3. tisíciletí v sobotu 4. února už podvacáté.

Z koncertu Děti dětem 2017

Z koncertu Děti dětem 2017Letošní ročník sice trochu více připomínal narozeninovou oslavu se vzpomínkami na předchozí koncerty, hlavními postavami programu byli ale i letos úspěšní účastníci otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek, kteří na pódiu předváděli své hudební a taneční umění. V plně obsazeném Společenském sále Kongresového centra Praha je potleskem odměňovalo dvanáct stovek diváků, především dětí.

Z koncertu Děti dětem 2017Pódiem jednu chvíli vířily barevné kostýmy v rytmu moderní taneční hudby, střídaly je tance klasické i folklórní, hudební vystoupení nabídla od lidovek až po moderní populární písně (to je jen zlomek z žánrového záběru Pionýrského Sedmikvítku, v předsálí byly k vidění například i fotografie a videa ze soutěže Clona, snímky z divadelní soutěže a podobně). Ke každému ročníku koncertu Děti dětem patří i třešnička na dortu v podobě vystoupení profesionálního hosta, a tak i oslava dvacátých narozenin musela nabídnout něco, co děti opravdu nadchne a rozhýbe. To se nepochybně podařilo Heidi Janků, která svými písněmi uvedla publikum doslova do varu.

Z koncertu Děti dětem 2017S koncem jejího vystoupení byla završeno i dvacet let koncertu Děti dětem, což je tradice, jakou se mnoho akcí pro děti v ČR pochlubit nemůže.

„Dvě desetiletí koncertu Děti dětem představují stovky vystoupení dětí i profesionálních hostů, řadu zajímavých setkání, ale hlavně nespočet zážitků dětí, které sebraly odvahu vstoupit na podium před tisícovky diváků, i těch v hledišti, které se jejich kuráží a dovednostmi mohly inspirovat.“ Shrnuje předseda Pionýra Martin Bělohlávek.

Z koncertu Děti dětem 2017Jako každý rok byla část programu věnována i předávání Putovních pohárů předsedy vlády České republiky za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2017 jej z rukou vedoucího Úřadu vlády, Ing. Pavla Dvořáka, převzali: Folklórní soubor Okřešánek Třebíč (folklórní tance), Pionýrská skupina Brodek u Prostějova (rukodělné činnosti), ZŠ Mohelnice (Dětská Porta), DDM Světlá nad Sázavou (hudba) a SVČ TYMY Holešov (Tance).

Z koncertu Děti dětem 2017Večerem s lehkostí a vtipem provázela Šárka Volemanová (Kubelková).

Záštitu nad dvacátým ročníkem koncertu Děti dětem přijali: předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.


 

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a přehlídkou vybraných vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže, které se každoročně účastní několik tisíc dětí. Mezi soutěžními oblastmi (Hudba, Divadlo, Tanec, Dětská Porta, ProRock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona – film, foto, video, Folklórní tanec a Literatura) si každý může najít tu svou, ve které se chce poměřit s vrstevníky.

#Pionýr #dětidětem

Zdroj: ADAM.cz

Rubriky: Ze sdružení dětí a mládeže | Komentáře nejsou povoleny

Ledová Praha 2017 – Pionýr

17. ročník Ledové Prahy proběhne 3. – 5. února 2017.

Ledové karty (pozor, nejde o voucher, nelze stáhnout), opravňující ke slevě na vstupném do jednotlivých institucí, si můžete vyzvednout v týdnu od 30. ledna do 3. února na adrese: Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, příp. tamtéž ve vrátnici.

Více informací:
http://www.adam.cz/clanek-2017010070-blizi-se-17-rocnik-ledove-prahy-pionyrske-akce-otevrene-vsem-detem.html

#pionýr #ledovapraha


Zdroj: ADAM.cz

Autor videa: Petr Molka

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Praha plná strašidel v televizi

Závod zimními uličkami Starého Města pražského a Malé Strany se dostal letos i do televizního vysílání – do Zpráviček TV Déčko.

Podívejte se zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160115

Zprávičky 15. 1. 2017 v 18:40 na ČT :D
(Prahou plnou strašidel – Kuchařská soutěž – Skoky na lyžích v Desné)

Více o závodě najdete zde: http://strasidla.net/

#strasidla #závod #soutěž

Zdroj: ADAM.cz

Rubriky: Ze sdružení dětí a mládeže | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka: Tříkrálová Okoř

Turistické oddíly mládeže Roztoky Vás zvou na 49. ročník pochodu na hrad Okoř!

Tradiční tomícký Třikrálový pochod na Okoř

Start a prezentace: sobota 7. ledna 2017 od 7.30 do 9.00 hodin u základní školy, ul. V Nových Vokovicích, ve Vokovicích – Veleslavíně, Praha 6.

Doprava: vlakem z Prahy – Masarykova nádraží do stanice Praha – Veleslavín nebo metro A - do stanice Veleslavín.
Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou (jednotné jízdné 30 Kč)

Tradiční tomícký Třikrálový pochod na OkořVezměte s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy – západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí a oblečení, dobrou náladu.

Trasy:

28 kilometrů:
Veleslavín – stará škola, Nebušice, Přední Kopanina, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Přílepy, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky – zámek a Středočeské muzeum, cíl.

13 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Na točně autobusů u potoka před hradem bude v 12.10 a 13.30 hodin (v případě většího zájmu se autobus na Okoř vrátí ještě jednou) připraven autobus, který odveze ty, kdo chtějí absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky – nádraží. Cena autobusu je 30 Kč.

16 kilometrů:
Veleslavín – stará škola, Nebušice, Přední Kopanina, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré dále přes Černý Vůl, Tiché údolí, Středočeské muzeum a zámek. Tato trasa nevede přes Okoř.

 

44 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále po žluté – Holubice – Kozinec – Tursko. Po silnici do Úholiček – Podmoráně.
Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do roztockého zámku.

Bus č. 350 jede z Okoře do Dejvic přes Roztoky: 8,41, 9,38, 11,41, 13,38, 15,41,16,38,18,41. (bude upřesněno dle nových řádů)

Upozornění:
Tradiční tomícký Třikrálový pochod na OkořOd startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn od 10,00 hodin.

U kaple v Číčovicích prodej rozličného občerstvení, zejména grilovaných párečků a klobásek.
V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky, obdržíte malou upomínku a občerstvení.
Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa – Malého turistického sázení. Na vítěze čeká v Roztokách odměna.
Cíl: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (zámek) – do 17:30 hodin.
Na akci srdečně zveme všechny milovníky pochodů a ty, kteří chtějí vesele vyšlápnout do nového roku 2017

Za finanční podporu děkujeme městu Roztoky, dále pak Středočeskému muzeu za dlouholetou spolupráci a obci Okoř za zpřístupnění hradu Okoř.

Od 11,00 do 14,00 hodin bude na Okoři vystupovat sokolník s dravci.

Kontroly:
- start
- Okoř-restaurace Dělová bašta
- cíl v zámku

Sponzoruje firma Vinařství Ludwig, s.r.o.

www.trikralovaokor.a-tom.cz

První pomoc v závažných případech – volejte lékařskou službu první pomoci v Roztokách – 257 721 555, 257 721 666, 601 204 404 nebo rychlou zdravotnickou pomoc – tel. 155, případně 112.

 

Zdroj: ADAM.cz

Rubriky: Pozvánky, Ze sdružení dětí a mládeže | Komentáře nejsou povoleny