O RDMP

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (RDMP)

zastřešuje organizace, které naplňují v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ volný čas dětí. Naším členem se mohou stát oddíly, kluby, domy dětí a mládeže, nezisková občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, prostě všechny organizace pracující s dětmi a pro děti.
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy všechny své členy podporuje a pomáhá jim – s komunikací se státními orgány a organizacemi, s prosazováním jejich zájmů, s problémy a jejich řešením, s hromadnou propagací a prezentací jejich činnosti veřejnosti široké i odborné. Členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou vidět i slyšet více, než kdyby vystupovali jen sami za sebe, protože se mohou opřít o silnou a respektovanou organizaci.

Napsat komentář